Iran design استان خوزستان استان خوزستان

استان خوزستان
استان خوزستان
دیدار جمعی از مسئولین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با نمانیده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در بیت ایشان

دیدار جمعی از مسئولین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با نمانیده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در بیت ایشان

دیدار مسئولین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز و جمعی از پیشکسوتان و رزمندگان روحانی دوران دفاع مقدس در بیت امام جمعه اهواز

دیدار مسئولین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز و جمعی از پیشکسوتان و رزمندگان روحانی دوران دفاع مقدس در بیت امام جمعه اهواز

بازدید ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی استان از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس آبادان

بازدید ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی استان از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس آبادان

رویداد های ویژه اخبار

دیدار کارکنان و سربازان اداره ...

دیدار کارکنان حفظ آثار دفاع مقدس خوزستان با نماینده ولی ...

دیدار کارکنان اداره کل حفظ ...

دیدار کارکنان حفظ آثار دفاع مقدس خوزستان با نماینده ولی ...

چرایی برگزاری مناسبت‌های سوم و ...

سردار«محمد علیپور» مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع ...

آخرین ویدئوها و تصاویر